Palvelut2018-08-31T16:53:39+00:00

Palveluja sekä yrityksille että kotitalouksille

Sujutax Oy on Ylöjärvellä sijaitseva taloushallintopalveluja ja veroneuvontaa tarjoava yritys. Yrityksemme perustehtävä on tuottaa kokonaisvaltaisia taloushallintopalveluja yrityksille sekä kotitalouksille.

Autamme niin pienen pienissä asioissa, kuin laajoissa kokonaisratkaisuissakin. Erikoisalaamme on veroneuvonta sekä kaikenlainen konsultointi varsinkin pk-yrityksille.

Olemme käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin!

Palvelumme maa- ja metsätalousyrittäjille

Sujutax Oy tarjoaa maa- ja metsätalousyrittäjille kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluja. Teemme maa- ja metsätalouden harjoittajien peruskirjanpidot, tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Maatalousyrittäjä voi myös itse tehdä kirjanpidon, ja me autamme tilinpäätöksen ja veroilmoitusten tekemisessä. Tarkastamme myös yrittäjän itsensä tai muiden tekemiä veroilmoituksia yrittäjän niin halutessa.

Pienten maa- ja metsätalousyritysten kirjanpidon teemme kerralla heti vuoden alussa, mutta suuremmille yrityksille teemme ainakin yhden välitilinpäätöksen syksyllä, haluttaessa useammankin.

Veroilmoitukset, myös arvonlisäveroilmoituksen ja energiaveron palautushakemuksen, teemme nopeasti ja tarkasti helmikuun loppuun mennessä.

Teemme myös konekustannuslaskelmia ja tilinpäätösanalyysejä. Autamme kaikenlaisissa talouden asioissa luottamuksellisesti, usean vuoden ammattitaidolla.

Aloittaville maa- ja metsätalouden harjoittajille tarjoamme perusteellista ”kädestä pitäen” -neuvontaa kaikissa talousasioissa.

Pidämme koulutustilaisuuksia maa-ja metsätalousverotuksesta esimerkiksi maataloustuottajayhdistyksille.

Vastaamme puheluihin ja olemme myös käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin.

Palvelut yrittäjille

Tarjoamme yrityksille kokonaisvaltaista veroneuvontaa ja taloushallintopalveluja. Emme ole perinteinen tilitoimisto, vaikka toki peruskirjanpitoakin teemme. Olemme erikoistuneet talouden ja verotuksen neuvontaan yrityksen eri vaiheissa.

Tyypillinen asiakkaamme on pienyritys, joka haluaa apua hinnoittelussa, investointilaskelmissa tai verotuksen suunnittelussa. Etsimme yrityksen vahvuuksia ja heikkoja kohtia, tarkastamme kustannuksia ja hinnoittelua sekä jäljitämme syitä mahdollisiin ongelmiin. Yrityksen kasvaessa voimakkaasti suunnittelemme verotusta mahdollisimman tasaisen ja lievän verotuksen varmistamiseksi.

Aloittavia yrittäjiä autamme yritysmuodon valinnassa ja perustamiseen liittyvissä asioissa. Annamme myös perusteellista ohjausta kaikkiin talousasioihin, tai ohjausta kirjanpitoon, mikäli yrittäjä haluaa tehdä sen itse.

Pyydettäessä tarkastamme yrittäjän itsensä tai muiden tekemiä tilinpäätöksiä tai veroilmoituksia. Teemme myös muutoksenhakuja verotukseen.

Vastaamme puheluihin ja olemme käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Palvelumme palkansaajille ja kotitalouksille

Autamme palkansaajia tarkastamaan esitäytetyn veroilmoituksensa. Laskemme mm. asunnon ja työpaikan väliset matkakulut tai arvopapereiden myynnit. Laskemme kotitalousvähennykset ja täytämme kotitalousvähennyslomakkeet.

Annamme veroneuvontaa palkansaajien ja kotitalouksien erilaisissa verokysymyksissä.

Tarvittaessa teemme kotikäyntejä veroilmoitusasioissa. Myös iltaisin ja viikonloppuisin!